Det rådde en relativ samstämmighet mellan deltagarna i det panelsamtal som intresseorganisationerna Visby Centrum och Svensk Handel höll i under måndagen. Samtliga deltagare – från både näringslivet och Region Gotland – tyckte att samarbetet mellan näringslivet och det offentliga måste öka för att Visbys butiker ska kunna konkurrera med näthandeln och affärsgallerior utanför centrum. Peter Lindvall, regiondirektör för Region Gotland, var en av dem som deltog i samtalet.

– Båda sidor måste bli mer flexibla och intresserade av att främja handeln – och där har handlarna själva också ett ansvar. Det är en fråga om attityd, inte om organisation, sa han.

Annika Gustavsson, guldsmed och styrelsemedlem i Visby Centrum, är också positiv till mer samarbete. Men enligt henne har det inte fungerat dåligt hittills.

– Regionen är faktiskt lyhörd. Utvecklingen går kanske inte så fort som vi handlare skulle önska, men jag tycker att det finns en gemensam strävan, säger Annika Gustavsson.

Hon tycker att också företagen borde samarbeta mer med varandra. Exempelvis när det gäller exporten från Gotland.

– Vi måste följa med i internetutvecklingen. Jag tror att det skulle underlätta för många handlare om vi kunde ha gemensamma transportavtal för näthandeln. Och då inte bara till fastlandet, utan även internationellt, säger Annika Gustavsson.