Ärendet som LRF driver som pilotfall, tillsammans med en enskild lantbrukare, är om svenska bönder är berättigade till dröjsmålsränta för sent utbetalade EU-ersättningar. Lantbrukaren, verksam i Östergötland, har fått vänta ända till i år på försenade utbetalningar på en halv miljon kronor från åren 2015, 2016 och 2017. 

–  Jordbruksverket tycker att räntelagen inte är tillämplig på EU-ersättningar. Det var inte oväntat, men vi har en helt annan åsikt. Nu får frågan prövas i Förvaltningsrätten, säger LRFs näringspolitiske expert Lars Erik Lundkvist.

För svenska lantbrukare har sena utbetalningar av EU-ersättningar varit vanligt under flera år. 

– LRF:s riksförbundsstämma har därför bestämt att vi ska driva ett pilotmål om dröjsmålsränta, fortsätter Lars Erik Lundkvist.

Jordbruksverket har, enligt LRF, inte utvecklat om hanteringen av EU-utbetalningarna är förenlig med förvaltningslagens krav på skyndsam ärendehantering. 

– Det behöver vi få en djupare prövning av i nästa instans. Vår syn är att ett moment med dröjsmålsränta i den offentliga förvaltningen skulle kvalitetssäkra olika processer, i linje med förvaltningslagens krav, säger Lars Erik Lundkvist.

LRF hade överklagat Jordbruksverkets beslut, och krävt att dröjsmålsränta ska utgå för de sent utbetalade beloppen från och med 31 januari året efter det aktuella produktionsåret. Den överklagan förs efter beslutet på riksförbundsstämman vidare till Förvaltningsrätten.