Ekonomi Södra köper skogsmark i Lettland av Bergvik Skog som till hälften ägs av skogskoncernen Stora Enso.

Köpesumman för de drygt 100 000 hektaren mark landar på 324 miljoner euro, motsvarande 3,3 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.