I början av 2000-talet kom dåvarande Gotlands kommun och bolaget Snäcks Camping AB överens om att bygga ut campingen vid Snäck. En granne överklagade byggloven, vilket blev starten på en lång process av överklaganden av en rad olika beslut, i flera instanser. Sedan dess har två olika detaljplaner antagits och upphävts efter olika överklaganden. I maj 2017 antog regionfullmäktige en tredje detaljplan som även den överklagats två gånger, vilket avslogs av både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. I måndags meddelade mark- och miljööverdomstolen att man inte ger grannen prövningstillstånd för ytterligare ett överklagande. Därmed gäller den senaste detaljplanen för området.

Det är regionen som äger marken och avtalet med Snäcks Camping AB är numera uppsagt. Vad som händer nu återstår att se.

– Det är inte mitt bord, utan det är regionstyrelsen som beslutar hur man ska hantera eventuell försäljning eller uthyrning, säger byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom som är påtagligt lättad:

– Jag är bara glad eftersom jag har förespråkat den senaste detaljplanen. Den är bra och framåtsyftande, och rymmer allt från tält till hotell. Det är också uppdelat på olika fastigheter, så att en aktör kan ha alltihop eller man kan dela upp det på olika sätt. Det känns modernt.

– Jag är jätteglad över att man inte tar upp det här nu utan att det kanske möjligtvis kommer till ett avslut. Det är en jättefin camping som är stadsnära och det är hemskt tråkigt att inte kunna utnyttja den här fina campingen till fullo.

 

Artikeln har rättats. Tidigare uppgavs att bara delar av campingen är i drift. Det är inte korrekt.