Ekonomi Ett stålbad där ett hundratal olönsamma butiker stängs och 450 anställda riskerar jobbet har aviserats av den danska leksaksjätten Top-Toy, som driver BR och Toys R Us-butikerna.

En ansökan om rekonstruktion har sedan ägarna vägrat skjuta till mer kapital lämnats in till en dansk konkursdomstol.

I ett uttalande skriver koncernchefen Per Sigvardsson att Top-Toy inte har uppnått tillräcklig lönsamhet i sin nuvarande form, vilket föranleder "genomgripande organisationsförändringar" och optimering av de delar av verksamheten som fungerar bra.

För det brutna räkenskapsåret, som nyligen avslutats, redovisar kedjan en nettoförlust på drygt två miljarder danska kronor och en försäljning på drygt tre miljarder.

Förlusten görs bland annat till följd av motvind under julhandeln i fjol och en stor nedskrivning av goodwill i balansräkningen på 1,7 miljarder danska kronor.

Top-Toy driver inför stålbadet 226 BR-butiker och 72 butiker under varumärket Toys R Us.