SCB har listat förvärvsarbetande anställda mellan 16 och 64 år efter medelålder, och då fått fram de 25 yrken i landet som har högst medelålder. Bland yrkena på listan finns bland andra psykoterapeuter, rektorer, präster och ett flertal yrken inom vården.

Här är topp 10-listan över de yrken i landet med högst medelålder:

1. Chefer och ledare inom trossamfund, 54 år.

2. Psykoterapeuter, 53 år.

3. General-, landstings- och kommundirektörer, 53 år.

4. Diakoner, 52 år.

5. Ambulanssjukvårdare, 51 år.

6. Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, 51 år.

7. Avdelningschefer inom äldreomsorg, 51 år.

8. Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, 51 år.

9. Övriga chefer inom samhällsservice, 50 år.

10. Förskolechefer, 50 år.