Hela skogsplanteringar är utslagna efter sommarens torka. Normalnederbörd för Visby under april, maj och juni är 80 millimeter. Under samma period i år kom endast 26,3 millimeter regn. Ingvar Hansson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen Stockholm-Gotlands distrikt, arbetar på uppdrag av försäkringsbolag och åker runt på Gotland och inventerar skadorna. Han kan konstatera att det för många skogsägare inte ser ljust ut.

– Sådana här omfattande konsekvenser av torkan har vi inte sett på många år. Jag lär få hålla på med det här ett bra tag framöver, säger han.

Det är framför allt plantor som sattes i våras som har påverkats. Detta eftersom de inte hunnit rota sig tillräckligt mycket. Men på vissa områden har även plantor som hunnit bli flera år strukit med.

– Det finns planteringar som är fem till tio år och har stått på sämre mark som dött. De har precis kommit över den kritiska perioden men det har varit så vansinnigt torrt så de har inte överlevt ändå, säger Ingvar Hansson.

Än så länge finns ingen samlad bild över omfattningen av skadorna. Ingvar Hansson räknar med att inventeringarna kommer att pågå till i december. Men han ser att hela ön är drabbad.

– Just nu har jag 35 ärenden med platser jag ska besöka och det ramlar hela tiden in nya ärenden. Det här är bara början, säger han.

Skogsägare tvingas nu plantera om på sina marker.

– Att göra en nyplantering är ganska kostsamt. För de vars plantor som kanske är sju till åtta år gamla och måste planteras om, går även ett antal år i tillväxt förlorat, säger Ingvar Hansson.

I vissa fall räcker det inte bara att plantera om, utan marken kan även behöva beredas innan.

– Det handlar om att skapa en bra plats för plantan att få etablera sig på. Man vänder bland annat jorden. Om det är gjort i våras klarar man sig ganska bra men annars kan det behöva göras om.

Ingvar Hansson misstänker att det fortfarande är många skogsägare som inte har kollat till sina planteringar, någon han tycker att de bör göra.

– Jag vill uppmana folk att först och främst gå och kolla sina marker, sedan att man planterar om. Kolla upp om du har försäkring, men även de vars kostnader inte täcks av en försäkring har en skyldighet enligt skogsvårdslagen att ha ett antal plantor per hektar, säger han.