Idag är det så många som fyra av tio som vill kunna välja ett grönt bolån och hela sju av tio svenskar tycker att det är viktigt att en ny bostad är klimatsmart med låg energiförbrukning när det kommer till boendeköp. Ingela Gabrielsson, privatekonom hos Nordea kommenterar resultaten:

– Många unga är engagerade i miljön och klimatet och att välja gröna bolån blir en del i det allmänna miljöansvaret som man kan ta i det egna livet, säger hon.

Undersökningen, som är gjord av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Nordea visar också att unga kvinnor i åldern 18 till 25 är de som visar det största engagemanget.

På marknaden idag kan man få ytterligare rabatter på bolånet om man kan uppvisa att bostaden är miljöcertifierad, något som Gabrielsson tror är en av flera anledningar till den nya trenden.

– Unga idag och kanske framförallt kvinnor är insatta i att det finns en god sopsortering där man bor till att nu bolånet ska vara grönt det också, säger hon.