Helagotland.se har i ett antal artiklar skrivit om handeln i Visby. Henrik Svensson, ägare av Sweprod och Visby Industrihotell AB, vill flytta sin fabrik från Sotaren till en annan plats och istället bygga ett nytt handelsområde på platsen. Det sa byggnadsnämnden nej till och nu håller frågan att på att diskuteras internt inom Region Gotland – så ännu är inte något definitivt beslut fattat.

LÄS MER: Fortsatt oense om nya handelsområdet i Visby

Under måndagen hölls ett seminarium där handelns framtid på Gotland debatterades. Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel, inledde med att berätta om hur mycket handeln på Gotland omsätter:

– Det är 2584 anställda inom handeln och 1724 inom detaljhandeln på Gotland. 2016 omsatte handeln även fyra miljarder kronor på ön, berättade hon på seminariet.

Hon menade på att alla måste förstå att handeln kommer att bli mer konkurrensutsatt de kommande åren – då även dagligvaruhandeln.

– Vi kommer se stora förändringar kring hur dagligvaruhandeln och e-handeln. Det kommer inte bli butiksdöd, men vi kommer att se fler och fler som handlar på nätet. Den fyska handeln kommer fortsatt stå för majoriteten av handeln, säger Elisabet Elmsäter Vegsö.

Paul ”Dino” Larsson, ägare av Ica Maxi och ordförande för Tillväxt Gotland, menade att det måste finnas ett gemensamt arbetsätt och att Region Gotland borde ha en tydlig plan för handeln.

– På Sotaren försöker man planera en långsiktig plan för en handelsplats och helt plötsligt i sista stunden gör man en total förändring. Spelreglerna får inte påverkas av ett valår, utan det måste finnas en långsiktighet. Det här ska inte få bli en valfråga, jag vill att det ska finnas en strategi så man kan planera sin verksamhet, säger Paul ”Dino” Larsson.

Peter Lindvall, regiondirektör, nappade dock inte på förslaget om att regionen ska ta fram en handelsstrategi.

– Frågan är om vi ska ha en handelsstrategi eller inte. Jag är nyfiken på hur det skulle vara ett bättre styrdokument än vad vi har i dag. Jag ser gärna att handeln tar ett stort ansvar för hur handeln ska utvecklas på Gotland. Vi ska inte styra var man köper sin mjölk någonstans, säger Peter Lindvall.

Henrik Svensson var en av dem som satt i publiken och reste sig i slutet för att prata om handeln. Han menade att Region Gotland måste se vad en handelsetablering på Sotaren kan ge Gotland.

- Det är jätteviktigt att det frigörs mark om det här är en plats där handeln vill vara. Då kan vi öppna upp annan mark för attraktivt boende. Det här handlar ingenting om stadskärnan kontra externhandeln. Det handlar om att flytta butiker som ligger väldigt taskigt till i dag, säger han.