Omsättningen för CMP AB ökade under 2018 med drygt åtta procent, eller från 839 miljoner kronor till 908 miljoner kronor. Kryssningssegmentet slog återigen rekord och bidrog starkt till den ökade omsättningen, bland annat tack vare den nyöppnade kryssningskajen i Visby. CMP hyr kryssningskajen av regionen.

Sammantaget förbättrades rörelseresultatet med 32 miljoner kronor och landade på 110 miljoner kronor. Godsvolymerna uppgick till totalt 15,1 miljoner ton jämfört med 15,5 miljoner ton 2017.

– Den enskilt största förklaringen till uppgången både omsättnings- och resultatmässigt är kopplat till kryssningsverksamheten. Den 1 april 2018 öppnade CMP den nya kryssningskajen i Visby. Detta, i kombination med större fartyg och fler anlöp till både Köpenhamn och Malmö, innebar att CMP tog emot 953 000 passagerare under säsongen, konstaterar Barbara Scheel Agersnap, vd vid CMP.