Turism Antalet turistövernattningar i Sverige ökade med tre procent under 2018, betydligt mer än de 0,5 procent som övernattningarna ökade med året innan.

Enligt ny samlad statistik från Eurostat ligger Sverige på tolfte plats bland de 28 EU-länderna med drygt 59 miljoner turistövernattningar under året. I topp ligger som vanligt Spanien och Frankrike med 467 miljoner respektive 443 miljoner övernattningar under fjolåret. Spanien tillhör ändå de få länder som redovisar en minskning i antalet övernattningar, 0,9 procent färre än i fjol.

Totalt ökade antalet turistövernattningar i EU under 2018 med 2,2 procent. Största enskilda ökningen redovisas från Lettland och Litauen med uppgångar på 8,3 respektive 7,7 procent under fjolåret.