Nyheter Vanges gårdsmuseum i Burs behöver rustas upp. Tak, dörrar, golv, fönster och papptak i mangårdsbyggnaden behöver lagas och Stiftelsen Vanges museigård ansöker därför om bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från länsstyrelsen. 

I ett inledande skede vill man upprätta åtgärdsprogram för både mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaderna och stiftelsen ansöker om att få 22 200 kronor till dessa åtgärdsprogram.