Ledare Gotlands Allehanda ”Kompetensutvisningar” har blivit ett begrepp i Sverige. Det handlar om spetskompetenta personer vars arbetsgivare är glada att ha kunnat rekrytera dem och som kämpar för att behålla dem. Men de visas ut ur landet på grund av bagatellartade misstag visavi den svenska byråkratin. Som forskaren vid Karolinska institutet som utvisades för att en del av hans forskning bedrevs i USA eller ABB-ingenjören som utvisades på grund av ett tre år gammal försäkringsmiss av en tidigare arbetsgivare.

Den allmänborgerlige debattören Thomas Gür är på Gotland kanske mest känd för att han fick domprost Mats Hermansson att tappa huvudet och dra igång kyrkklockorna när Gür höll ett möte utanför domkyrkan om den politik som behövs i den stora migrationens spår. Thomas Gür jämförde i går på Facebook två andra fall.

1. I januari skrev Expressen om vårdbiträdet Zohreh Gheydar som efter nio år i Sverige skulle utvisas till Iran. Zohrehs arbetstillstånd förnyades inte eftersom hon hade begått den svåra försyndelsen att inte ta ut några semesterdagar under 2013. Dessutom tjänade hon en aning för lite. Grundlönen var tillräckligt stor. Men eftersom hon var timanställd kom hon inte riktigt upp i den lönenivå som krävdes för förnyat arbetstillstånd.

2. I går skrev Expressen om att Högsta domstolen stoppar utvisningen av en somalisk våldtäktsman. Trots att han vid flera tidigare tillfällen har dömts för brott – ringa narkotikabrott, olovlig körning, vållande till kroppsskada, vårdslöshet i trafik och rattfylleri – och trots att han inte har någon familj i Sverige så ansåg HD att skälen för utvisning inte är tillräckligt starka. Den dömde våldtäktsmannen har liksom Zohreh Gheydar tillbringat de senaste nio åren i Sverige.

När jag jämför dessa båda fall så blir jag så förbannad att jag får andnöd. Det är uppenbart att HD kunde ha nått en annan slutsats, eftersom rätten var oenig, men en majoritet av domarna ansåg alltså att en våldtäkt inte är ett tillräckligt starkt skäl för utvisning.

Om detta är en tolkning av lagarna som överhuvudtaget är möjlig för HD, så måste lagarna ändras så att vi får en praktik som är mer i samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Utvisning borde vara den givna konsekvensen av grov kriminalitet för dem som saknar medborgarskap. På det sätt som justitieminister Morgan Johansson (S) påstod att det förhöll sig under valrörelsen:

– Är du inte svensk medborgare och begår brott i Sverige måste huvudregeln vara att du utvisas.

Någon självbevarelsedrift måste väl ändå en nation ha?