GT berättade för två veckor sedan om det arbete som görs för att trygga det gotländska elnätet – och åter öppna detsamma för nyproduktion av förnyelsebar el.

I går presenterade Vattenfall sin förstudie, som bland annat innehöll planer på storskalig gotländsk energilagring. Flera olika tekniker existerar för detta.

– Men ser man på kapacitet verkar batterier vara det lämpliga på Gotland, sade Vattenfalls Fredrik Carlsson i sin presentation.

Artikelbild

| Mattias Eriksson, Energimyndigheten.

Batterier som lagrar energin till din ficklampa eller din elbil är vardagsmat sedan länge – men batterilagring för att säkerställa driften i en hel regions elnät skulle sätta ön på världskartan.

– Lager i den storlek vi pratar om för Gotland är inte vanliga, även om det finns exempel, säger Energimyndighetens Mattias Eriksson, som ledde det statliga förarbetet kring ett förnybart energisystem på Gotland.

En central fråga är vem eller vilka som skulle betala för, äga och driva den tilltänkta batteriparken. Det fick den mangranna publiken inget svar på under gårdagens seminarium på Visborg.

– Det är viktigt att vi inte tror att staten tar hela investeringskostnaden. Men vi kan bidra med stöd till forskning och pilotprojekt, eftersom sånt här kan hjälpa andra aktörer att ta steget mot mer hållbart, säger Mattias Eriksson till GT.

Vad händer om Vattenfall lägger ner den här planen?

– Risken finns naturligtvis. Men jag är övertygad om att de ser behovet av lagring på flera håll inom sin verksamhet. De måste bara ta steget och varför inte här och nu.

Förstudierna kring Gotlands förnybara energisystem är åtminstone delvis en följd av Svenska kraftnäts nej till en ny fastlandskabel.

Med tanke på detta höjdes säkerligen en del ögonbryn, när Vattenfall kom till sin slutkläm i går:

– En ny fastlandsförbindelse behövs till år 2035, sade Fredrik Carlsson från scenen.

Med andra ord måste nuvarande kablar uppdateras, enligt Vattenfall – trots den nya teknik som föreslås. Energimyndighetens Mattias Eriksson har inte heller stängt dörren för detta.

– Beroende på hur efterfrågan utvecklas, till exempel med en större elbilspark, är det sannolikt att kablar behövs även i framtiden, säger han.

Och det var inte heller det enda behov som Vattenfall presenterade i går. Bolaget menar att en uppdatering av hela det gotländska elnätet, från 70 kilowatt till 130 kilowatt, är ett måste om energilagret ska bli verklighet.

– Jag föreslår att ni börjar planera för det redan nu, sade Fredrik Carlsson till publiken, som bland annat bestod av representanter från Energimyndigheten, flera gotländska toppolitiker samt landshövdingen.