Fastighetsägaren Peter Nilsson vill riva bulhuset och Gottgluggens kiosk på Södertorg i Visby för att utveckla kvarteret Atterdag 6 med ny modern bebyggelse. Byggnadsnämnden ställde sig positiva till en rivning av det kulturhistoriskt intressanta bulhuset i april i år. Men länsstyrelsen var av en annan åsikt och satte i oktober stopp för planen med hänvisning till att en rivning skulle vara till skada för riksintresset för Visby innerstad.

LÄS ÄVEN: Omdiskuterat innerstadshus får inte rivas

Peter Nilssons bolag som äger kvarteret ger dock inte upp striden utan har nu överklagat ärendet till högre instans. Mark- och miljödomstolen blir det nu som får avgöra om bulhuset ska få stå kvar eller inte.