I onsdags kom beslutet från mark- och miljödomstolen att det omskriva lilla bulhuset på Södertorg får rivas. Det var byggnadsnämnden som i april 2017 beslutade om rivning av huset för att kunna utveckla kvarteret Atterdag 6. Beslutet överklagades dock av grannar till Länsstyrelsen, som hävde rivningsbeslutet.

Den domen överklagades i sin tur av bland andra Region Gotland till mark- och miljödomstolen, som alltså avvisar grannarnas överklagande. Man avvisar det dock inte på grund av att man anser att huset inte bör rivas, utan på grund av att man anser att de som överklagat inte har haft rätt till detta.

LÄS MER: Bulhuset på Södertorg får rivas

Från Länsstyrelsen på Gotlands sida är man oroliga att onsdagens dom kan få negativa konsekvenser. Exempelvis att det blir fritt fram att riva andra gamla bulhus som finns i Visby innerstad.

– Blir den här domen prejudicerande så har bulhusen i Visby innerstad inget större skydd, vilket ju får ses som riskfyllt, säger Thomas Persson, enhetschef på Länsstyrelsen Gotland, och fortsätter.

– Det här är ju en intressant dom så till vida att domstolens tekniska råd hade skiljaktig mening och inte ansåg att överklagandet skulle avvisas. Hon ansåg också att ett beslut om rivning skulle kunna få negativa konsekvenser.

LÄS MER: Så vill han utveckla Södertorg

Hur ser ni på det här beslutet?

– De tar ju inte ställning i sak, om regionen har rätt att riva huset, utan om vem som har rätt att överklaga, och där skiljer sig deras uppfattning från vår. De har kommit fram till en annan slutsats helt enkelt.

Nu återstår att se om någon överklagar rivningsbeslutet till mark- och miljööverdomstolen.