När Helagotland.se frågade sina läsare på Facebook vad de tyckte om förslaget om ett så kallat "lådhus" på Södertorg lät inte reaktionerna vänta på sig.

"Är det ett skämt???", frågade en läsare.

"Man blir både arg och ledsen", skrev en annan.

Artikelbild

"Allt innanför murarna bör K-märkas!!", gav en läsare som förslag.

Alla var dock inte negativa till förslaget.

"Mycket bra. Riv den gamla skiten och förnya", skrev en person.

"Blir nog riktigt fint när det blir klart. Aldrig fel med nya idéer", skrev en annan.

Artikelbild

| Kopparsalen på Strandgatan.

LÄS MER: Lådhus på Södertorg – ja eller nej?

När Helagotland.se får tag i arkitektfirman VisbyArk, som ligger bakom ritningen, förklarar de att bilden inte har något med verkligheten att göra.

– Det är inget förslag, utan det är en bild vi tog fram för att prova storleken, säger byggnadsingenjören Håkan Björkman och fortsätter:

– Vi kommer inte att bygga så där, så det var olyckligt att den bilden har fått spridning.

Håkan Björkman tycker att det är viktigt att nya hus bearbetas och inte byggs hur som helst, men att man ändå måste våga bygga samtida arkitektur.

– Jag tycker att Kopparsalen på Strandgatan är ett bra exempel på hur det kan se ut. Det tar inte över de intilliggande husen, säger han.

Så det kommer inte att bli något lådhus på Södertorg?

– Södertorg är en helt annan plats som är mycket mer exponerad, så det skulle inte funka, fortsätter han.