Gotland har drabbats hårt av foderbristen då det är svårt att transportera hit foder. Nu kommer Destination Gotland att frakta hö ombord M/S Gute utan att man behöver intyg för fukthalt. Detta efter samtal med Transportstyrelsen.

Att det är restriktioner på att frakta foder, och då främst hö och halm, på båten är för att det är lättantändligt och ses som farligt gods.