Barnhälsovården på Gotland har länge arbetat aktivt för att minska andelen överviktiga barn, något som gett resultat. År 2003 var 18 procent av fyraåringarna överviktiga, vilket kan jämföras med 2018 då 9,4 procent led av övervikt.

Gotland är bäst i klassen i den nationella jämförelsen som bygger på 2017 års statistik. 17 av 21 regioner ingår i jämförelsen.

DIAGRAM:Övervikt och fetma bland 4-åringar i Sverige (öppnas i nytt fönster)

Artikelbild

| Anna Levin, barnhälsoöverläkare.

Barnhälsovården på Gotland sammanställer årligen statistik över andelen överviktiga barn, men någon nationell jämförelse har inte gjorts tidigare.

– Vi kan se vår egen trend och se hur vi ligger till nu, men vi vet inte om de andra har gjort motsvarande resa, säger Anna Levin, barnhälsovårdöverläkare på Gotland.

Hon tycker att det är roligt att få ett kvitto på att arbetet ger resultat, särskilt med tanke på att rapporteringen ofta är negativ när det kommer till gotlänningarnas hälsa.

– Vi har jobbat väldigt fokuserat med levnadsvanesamtal med föräldrarna när barnen är små och att följa upp med barnen själva när de kan vara med och prata om hur man äter, sover och rör på sig. Det är kul att se att arbetet sannolikt har effekt. Förhoppningsvis får det en fortsatt effekt på de äldre när de här barnen växer upp.

Artikelbild

DIAGRAM:Fyraåringar på Gotland – utveckling av övervikt 2003-2018 (öppnas i nytt fönster)