– Om det blir några pengar över ska det gå till en annan kattförening, säger Christina Gileforte, ordförande i föreningen Gotlands katthem.

– Vi kommer att upplösa föreningen.

Den enda föreningen som då finns kvar på Gotland är Kattstödet.

Artikelbild

| Syftet med katthemsverksamheten är att ta hand om hemlösa katter.

– Vi är fantastiskt glada att Kattstödet kunde ta över verksamheten. Och tänk vilken glädje det skulle vara att få säga: Här får ni pengarna som blev över, säger hon.

Gotlands katthem begärde sig själva i konkurs i februari efter att styrelsen konstaterat att deras pengar inte räckte till att betala löpande räkningar.

Efter att en konkursförvaltare utsetts, utannonserades katthemmets fastighet. Birgitta Wintland som var beredd att fortsätta samma verksamhet i byggnaderna, köpte fastigheten för 1,5 miljoner kronor. Till saken hör att hon en gång i tiden skänkt fastigheten till Gotlands katthem. Nu fick hon köpa tillbaka den för privata pengar.

– Birgitta Wintland har gjort ett fantastiskt arbete, säger Christina Gileforte.

När tillgångar och skulder summerats i bouppteckningen visade den ett överskott på nästan en miljon kronor. Med reservation för att nya krav ställs på konkursboet, är överskottet 984 350 kronor. Att överskottet kan bli så stort beror bland annat på att konkursförvaltaren sålt fastigheten där katthemmet är inhyst. Hur mycket av dessa pengar som går tillbaka till Gotlands katthem är inte klart förrän hela den juridiska processen rullat klart.

– Vårt mål var att göra en konkurs utan att fordringsägare och andra blev lidande. Vi förstod att det inte skulle gå att driva driva verksamheten i längden, säger Christina Gileforte.

Kattstödet får nu möjlighet att fortsätta sitt arbete med en stabilare ekonomi.

– De får helt andra förutsättningar att bedriva verksamheten om de får vårt överskott. Jag hoppas det ska bära sig bättre för Kattstödet än det gjorde för oss, säger Christina Gileforte.

När Gotlands katthems konkurs är klar får föreningen tillbaka överskottet och sedan är det föreningens årsmöte som beslutar om hur pengarna ska användas.

– Jag är innerligt glad och tacksam om det går den vägen att vi får överskottet, annars har vi ett väldigt tufft arbete framför oss. Det kostar mycket att dra runt verksamheten och särskilt veterinärräkningarna är höga. Att det går till föreningen, som jag lever för, är viktigast. Då kommer vi att kunna hjälpa katterna. Det är underbart, säger Birgitta Wintland.