Sedan det blev känt att Gotlands katthem hamnat i en ekonomisk kris och att föreningen tampas med flera inre konflikter, har Helagotland.se sökt ordförande Anne Johansson och vice ordförande Helene Svahn för kommentar – men utan resultat.

Enda livstecknet är ett mejl från vice ordförande Helene Svahn som skriver kort: "Som läget är nu så känner styrelsen att vi behöver träffas innan vi pratar med någon från media".

Ordförande Anne Johansson har inte gått att nå alls.

Läs mer:Gotlands katthem i akut kris

Läs mer:"Vi måste hitta pengar för att inte gå i konkurs"

I april hölls det ordinarie årsmötet, där det bland annat stod klart att föreningen skulle hamna på minus 809 000 kronor för 2016 om de fortsatte att driva arbetet som de gör i dag. Bokföringen var heller inte utförd på ett korrekt sätt och styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet för 2015.

På grund av oklarheterna kring den ekonomiska redovisningen och då styrelsen vägrades ansvarsfrihet, infördes ett extra årsmöte som skulle hållas tisdagen den 24 maj. Men det extrainsatta mötet ställdes in med kort varsel, enligt verksamhetschefen Therese Gunnersten på grund av att intresset var så stort att medlemmarna inte skulle få plats i den tilltänkta lokalen. Något nytt datum finns ännu inte på förslag.