Totalt har regeringen avsatt 350 miljoner kronor i stöd till välfärdsteknik till den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen. I ett pressmeddelande från regeringskansliet skriver man att man ser ett behov av ökade kommunala investeringar inom området. "Med hjälp av välfärdsteknik som exempelvis mobila larm eller applikationer som påminner eller ger stöd, kan personer med funktionsnedsättning och äldre personer vara mer delaktiga, mer självständiga och uppnå högre livskvalitet", skriver man i pressmeddelandet.

Av de 350 miljonerna har Region Gotland tilldelats 2 403 404 kronor. Pengarna får användas under 2018, och Socialstyrelsen kommer sedan att följa upp vad varje kommun gjort med dem.