En stor majoritet, omkring 60 procent av de svarande, tycker att mobiltäckningen är dålig (2) eller mycket dålig (1) på där de befinner sig. Fler är missnöjda med samtalskvaliteten än med surfkvaliteten, och drygt 27 procent har funderat på att byta operatör.

Bara var fjärde tycker att täckningen är bra (4) eller mycket bra (5).

Det är svårt att peka ut specifika områden som sticker ut som ”bra” eller ”dåliga”. Täckningen varierar mycket lokalt, beroende på exempelvis terräng.

Artikelbild

| Mobilmast.

Kartorna nedan visar samtliga svar där en plats har angetts och utgår. Klicka på en punkt och du kan läsa fler enkätsvar om just den platsen.

Karta 1: Hur bra är samtalstäckningen på platsen? (länk)

Karta 2: Hur bra är täckningen för surf på platsen? (länk)

Förklaring till kartorna:

Grön punkt: Kvalitet 4-5
Gul punkt: Kvalitet 3
Röd punkt: Kvalitet 1-2

LÄS ÄVEN: Fler kartor och resultat från enkäten

Av de närmare 900 svarande har de flesta Telia (Här ingår även Halebop) eller Tele2 som operatör. En felaktighet i enkäten har upptäckts i efterhand: Universal Telecom ingick i svarsalternativet Telia, men bolaget använder inte längre Telias nät utan Telenor. Vi har tyvärr inte kunnat ta hänsyn till detta i sammanställningen.

Det finns en risk att kunder med dåliga erfarenheter har större benägenhet att delta i undersökningen. Men trots risken att andelen missnöjda är något överdriven kan man ändå konstatera att ett stort antal mobilanvändare är missnöjda med sin mobiltäckning på Gotland.

Diagram antal kunder/operatör

Telia och Tele2 har procentuellt både flest nöjda och flest missnöjda kunder. Nästan dubbelt så många med Telia ger högsta betyg (5) för både samtal och surf, än svarande med Tele2 som operatör.

Mest missnöjda (1) är kunderna med Tre (Här ingår även Hallon). Hela 44 procent har gett operatören lägsta betyg för samtal och drygt 46 procent för surf.

Av Telias kunder ger cirka 38 procent lägsta betyg (1) för samtal och 35 procent för surf.

Något färre Tele2-kunder ger lägsta betyg (1) för samtalstäckningen, 36 procent. Knappt 37 procent av kunderna ger en 1:a för surftäckningen, vilket alltså är fler missnöjda än hos Telia.

Mest nöjda kunder
(Samtal 5)
Antal Totalt antal Andel nöjda
3 (Hallon) 11 82 13,4%
Comviq 10 87 11,5%
Tele2 28 327 8,6%
Telenor 6 61 9,8%
Telia 54 321 16,8%
Annat 0 4 0,0%
  109 882 12,4%
       
Mest nöjda kunder
(Surf 5)
Antal Totalt antal Andel nöjda
3 (Hallon) 12 82 14,6%
Comviq 14 87 16,1%
Tele2 25 327 7,6%
Telenor 6 61 9,8%
Telia 53 321 16,5%
Annat 0 4 0,0%
  110 882 12,5%
Mest missnöjda kunder
(Samtal 1)
Antal Totalt antal Andel missnöjda
3 (Hallon) 36 82 43,9%
Comviq 36 87 41,4%
Tele2 118 327 36,1%
Telenor 22 61 36,1%
Telia 123 320 38,4%
Annat 2 4 50,0%
  337 881 38,3%
       
Mest missnöjda kunder
(Surf 1)
Antal Totalt antal Andel nöjda
3 (Hallon) 38 82 46,3%
Comviq 31 87 35,6%
Tele2 120 327 36,7%
Telenor 18 61 29,5%
Telia 111 320 34,7%
Annat 2 4 50,0%
  320 881 36,3%

Operatörernas egna täckningskartor delar in täckningskvaliteten i tre kategorier - bas, god och mycket god. Enligt Telia, Tele2 och Tre har större delen av Gotland god täckning, vilket innebär att möjligheterna att ringa och surfa utomhus är goda och att det även kan gå att ringa och surfa inomhus om man exempelvis står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen i handen, fickan eller väskan.

Mycket god täckning innebär att du sannolikt kan ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Frågan är om kunderna har samma definition av ”god täckning” respektive ”mycket god täckning” som operatörerna. Är du nöjd med ”goda möjligheter att ringa och surfa utomhus” och att det ”kan gå att ringa och surfa inomhus” förutsatt att du inte håller telefonen i handen?

Av de 344 personer som gett lägsta betyg (1) för samtalskvaliteten har många hört av sig till redaktionen med sina problem. Det framgår att många har problem med att samtal bryts; att det inte går att prata inomhus eller bara på vissa platser inomhus; att det bara funkar på vissa platser på tomten eller att de måste lämna tomten för att få kontakt.

Christian Höglund, Post- och telestyrelsen, förklarar att inomhustäckning inte är detsamma som mobiltäckning, vilket är en brist i vår enkät.

-Men det är ett bra sätt att pejla stämningen i en fråga som rör oss alla.

Samtidigt är det intressant att konstatera att gemene mans uppfattning av vad som är god täckning inte överensstämmer med vad vi kan förvänta oss.

-Vi får många samtal om just inomhustäckning, men vi kan inte sätta krav på vad operatörerna ska ha för inomhustäckning för det beror så mycket på byggnaden i sig.

-Jag förstår att om en operatör anger på sin karta att det ska fungera med inomhustäckning så förväntar man sig det, men samtidigt beror det på huset man är i tyvärr, säger Christian Höglund.

I kommande artiklar får du bland annat tips på hur du får bättre täckning inomhus och i mobilen. Vi berättar också hur operatörerna ser på resultatet från enkäten och vad de gör för att förbättra täckningen på Gotland.