I en uträkning från LRF som nyligen presenterades hävdades att böndernas nettoinkomster 2018 blir de lägsta sedan man började föra statistiken, år 1990. Rapporten talade om 75 procents minskning, från 9 till 2,4 miljarder kronor, alltså ett inkomstbortfall på 6,6 miljarder kronor.

– De ekonomiska konsekvenserna av torkan i somras kommer att bli tydliga de närmaste månaderna, säger Anna Törnfelt, ordförande LRF Gotland.

Hon tror att årsbokslutet för 2018, efter en bra höst, i många fall kan räddas, men att det kommande kvartalet innebär svåra påfrestningar på likviditeten. Det säger hon efter LRF-medlemmars och egna kontakter med LRF-konsult och banker.

– Spannmålsskörden blev mycket sämre mot normalt och speciellt grisbönderna tvingas till omfattande inköp, fortsätter hon.

Anna Törnfelt uppger att merkostnaderna per grisgård i snitt kan uppgå till 1 miljon kronor.

Gotlands LRF-ordförande har ett förslag för att underlätta grisböndernas situation:

– Fläskpriset borde höjas med två kronor kilot, som oavkortat borde gå till producenten, säger hon.

Krisstödet på 400 miljoner kronor som regeringen fattade beslut om är nu utbetalat till bönderna. Den andra delen på 760 miljoner kronor fanns inte med i övergångsbudgeten, just för att det var en övergångsbudget. Men i den budgetmotion från Moderaterna plus Kristdemokraterna som riksdagen antog finns pengarna med.

– Och vi räknar nog med att det kommer att bli så, oavsett vilken regering det blir, kommenterar Anna Törnfelt.