Förra året kom Region Gotland och Burgsviken utveckling AB överens om villkoren för en försäljning av Burgsviks hamn. Nu vill bolaget låna pengar av regionen.

– Vi är ett bolag som inte går med vinst och inte heller får gå med vinst. Med tanke på företagsformen kan man låna av både stat och region. Att låna pengar är standard för de flesta som vill utveckla någonting, säger Håkan Ahlsten, ordförande i bolaget.

Den 28 februari ska regionstyrelsen besluta om Region Gotland kan låna ut de 500 000 kronor som hamnen säljs för. Förslaget är att Burgsviken utveckling AB ska få möjlighet att finansiera köpet med ett räntefritt lån på fem år. Vilket regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) anser är positivt:

– Detta är ett sätt att bidra till landsbygdsutvecklingen, säger hon.

Håkan Ahlsten säger att bolaget även hoppas att få in i EU-medel. Men där är det ännu ingenting som är klart.

– Det känns som att det är ett bra drag i bygden kring det här. Om vi får de medel som vi har sökt från EU handlar det nästan om två miljoner kronor, säger han.