Byggnadsnämndens omdiskuterade beslut att tillåta rivning av ett bulhus innanför Söderport har avgjorts i högsta instans. Rivningsbeslutet står fast, trots att det har blivit hårt kritiserat. Bland annat har länsstyrelsen konstaterat att det finns risk att det blir prejudicerande och möjliggör fler rivningar av gamla hus i innerstaden.

Men nu går frågan om hur Visby hanterar sitt världsarv vidare till Världsarvscentret i Paris, som har ansvar för att följa världsarvens status. Enligt världsarvskonventionen måste Region Gotland, som ansvarig för världsarvet, informera Riksantikvarieämbetet när det händer något som påverkar världsarvet. Det har man gjort och ämbetet har sedan låtit frågan gå vidare.

En ”synnerligen värdefull äldre bebyggelse” var en av grunderna till att Unesco utsåg Visby till världsarv 1995.

Artikelbild

| Agneta Emmerval från Innerstadsföreningen var en av dem som protesterade mot rivningsbeslutet förra våren.

– Vi informerar Världsarvscentret när det som ska skyddas riskerar att gå förlorat och att man river något som ingår i världsarvet är värt att föra vidare, säger Karin Wahlström som är chef för enheten för tillsyn vid Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet har rapporterat om läget för världsarvet i Visby en gång tidigare. Det var efter ringmursraset i Östergravar 2012. Men den gången handlade det om en olycka. När det gäller politiska fattade beslut har det aldrig tidigare skett.

– Det är ju en ovanlig situation att man river ett kulturhistoriskt intressant hus i Visby innerstad, konstaterar regionens världsarvssamordnare Elene Negussie.

När Riksantikvarieämbetet har skrivit sin rapport till Världsarvscentret kommer informationen att granskas av centret och expertorganet Icomos. Troligen kommer de att begära mer information om hur det inträffade kan påverka världsarvet på sikt och begära att regionen gör en påverkansanalys. Om de bedömer att världsarvet påverkas negativt eller att deras rekommendationer inte följs kan ärendet föras vidare till Världsarvskommittén.

Artikelbild

Riksantikvarieämbetet vädjar därför om att bulhuset vid Södertorg inte ska rivas innan Världsarvscentret har gjort en bedömning av frågan.

Kan Visby förlora sitt världsarv?

Artikelbild

– Det är den yttersta konsekvensen. Unesco har en lista över hotade världsarv och det händer att världsarv stryks, säger Karin Wahlström.