Redan 2012 ville Ar Utveckling köpa kvarnen på fastigheten Smiss 1:9 i Fleringe för en symbolisk summa och använda byggnaden för att presentera områdets natur- och kulturhistoriska särart. Fem intressenter hade då olika förslag till vad man skulle göra av den gamla kvarnen.

2013 bildades Bästeläsk AB av Joachim Kuylenstierna och Karl Törngren i syfte att starta en läskfabrik i fastigheten. Då hade Uppsala universitet, som bedriver verksamhet i forskningsstationen bredvid, meddelat att de inte hade något intresse av kvarnen.

Regionen kunde därmed utlysa en markanvisningstävling som Bästeläsk i Ahr AB vann i april 2016. Deras plan var att starta en läskfabrik men de hade svårt att lösa frågan om tillgången till godkänt vatten.

Artikelbild

| Karl Törngren var en av entreprenörerna som ville starta en läskfabrik i Ar.

– Det krävdes vatten av hög kvalitet och det fanns ingen kommunal ledning dit. Det var svårt att få fram vatten på rätt sätt, säger Karl Törngren som berättar att det är extra noga när man tillverkar livsmedel.

Ett minireningsverk eller att frakta dit vatten med lastbil, var alternativen.

– Det är inte så miljövänligt att köra med lastbil.

Markanvisningstävlingen gällde just en läskfabrik och något annat godtas inte.

– Även om vi sagt att vi gärna satsar på ett kafé så går inte det eftersom vi lovat en läskfabrik, säger Karl Törngren.

Nu återlämnar företaget markanvisningsavtalet som de tidigare fått förlängt att gälla fram till den 4 april.