Gotlands katthem har vuxit snabbt, från en ideell verksamhet till en organisation med tolv anställda och en årsomsättning på flera miljoner. Det har resulterat i många förändringar och högre krav på föreningen. Bland annat har katthemmets bokföringsskyldighet ändrats då omsättningen överstiger tre miljoner kronor och kraven på digitala personalsystem har ökat i takt med att fler anställts – vilket har gjort att telebudgeten ökat drastiskt. Dessutom har katthemmet genomgått en omstrukturering, vilket resulterat i en konflikt inom föreningen.

– Jag förstår absolut att man kan vara orolig för ekonomin, men det finns ingen anledning till oro för oegentligheter. Det här handlar om okunskap, inte illvilja. Vi har vuxit väldigt fort och det krävs en helt annan koll på budget, struktur och bokföring i dag. Den kollen har inte varit fullkomlig tidigare och vi kommer behöva hjälp med ekonomin, säger verksamhetschef Terese Gunnersten.

Läs mer: Gotlands katthem är i akut kris.

Artikelbild

| Gotlands katthems styrelse vill inte uttala sig om den aktuella situationen i föreningen.

Det ekonomiska läget har skapat turbulens i föreningen och ett extra årsmöte skulle ha hållits på tisdagen, där bland annat ansvarsfriheten för styrelsen skulle varit en punkt på dagordningen. Men extramötet ställdes in.

– Mötet ställdes in på grund av att intresset var så stort att vi inte skulle få plats i lokalen. Balansräkningen fanns redan under första mötet men var inte presenterad på ett sånt sätt som den borde. Men siffrorna stämmer och vi har inga hemligheter. Vi har precis gått över från manuell bokföring till digital, och vi valde att gå ut med det gamla sättet att redovisa på, trots att det borde ha gjorts annorlunda, säger Terese Gunnersten.

Gotlands katthem är inte ensam om sin situation. Christina Lindblad, ideell juridisk konsult och vice ordförande för Kattstallet i Stockholm har precis gått igenom en liknande utmaning – och nu är hon på plats för att hjälpa Gotlands katthem.

– Den här är jättejobbigt att ta sig igenom, därför är det skönt att få hjälp och stöd. Situationen är allvarlig, men fullständigt lösningsbar med hårt arbete. Det här är vanligt i katthemsvärlden, säger hon.

Artikelbild

| Hjälp. Christina Lindblad, ideell juridisk konsult och vice orförande för Kattstallet i Stockholm är på plats på Gotland för att hjälpa till.

Civilekonomen Bengt-Olof Wiberg menar att det antingen kommer sluta i konkurs eller mirakel, hur ser du på det?

– Om vi fortsätter med samma utgifter och inkomster som i dag kommer vi att hamna på minus 809 000 kronor. Så vi måste hitta pengar för att inte hamna i konkurs. Med hårt arbete, tur och hjälp kan vi reda ut det här, säger Terese Gunnersten.
Vi har sökt Gotland Katthems styrelse för kommentar.